Populacja Lisa w powiecie Pleszewskim

Sezon łowiecki 2012/2013 był kolejnym rokiem wspólnych działań Powiatu Pleszewskiego i Kół Łowieckich w ramach ,, Programu regulującego populację lisa w obwodach łowieckich na terenie powiatu Pleszewskiego”. Analiza planów łowieckich pozwala stwierdzić, że w ciągu ostatniego roku populacja lisów utrzymuje się na stabilnym poziomie wypracowanym na przestrzeni ostatnich lat.

Wynik taki należy przyjąć z zadowoleniem, gdyż znajduje on bezpośrednie przełożenie w liczebności zwierzyny drobnej, której lis jest naturalnym wrogiem. Pamiętać jednak należy, iż osiągnięcie zamierzonego celu nie jest kwestią przypadku, ale wynika z zaangażowania wszystkich kół łowieckich biorących udział w przedmiotowym Programie.

Chcąc więc docenić wkład wszystkich, którzy swoim zaangażowaniem przyczyniają się do rozwiązania problemu nadmiernego zagęszczenia lisów na naszym terenie, Starosta Pleszewski w dn. 23 sierpnia 2013 r. organizuje spotkanie z przedstawicielami kół łowieckich połączone z wręczeniem nagród dla myśliwych najbardziej wyróżniających się w odstrzale lisów. Gospodarzem i współorganizatorem tegorocznego spotkania jest Koło Łowieckie Nr 19 ,,Żubr” z Gołuchowa.

Z myśliwskim pozdrowieniem

Darz Bór
STAROSTA
MICHAŁ KARALUS

Wśród wyróżnionych myśliwych Akademickiego Koła łowieckiego Nr 7 ,,Przylesie” zostali Kol. Marian Tomczak, Kol. Paweł Kaczmarek, wyróżnienia zostały wręczone w pięknej scenerii stanicy myśliwskiej Koła Łowieckiego Nr 19 ,,Żubr” w Gołuchowie. W spotkaniu udział wzięli: Pan Starosta Michał Karalus, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa inż. Piotr Fabisz, Łowczy Okręgowy Marek Przybylski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kalisz Wiesław Chojnacki, Nadleśniczy Nadleśnictwa Taczanów Żelisław Bartczak oraz Prezesi, myśliwi wszystkich kół łowieckich z terenu powiatu Pleszewskiego wyróżniający się w realizacji ,, Programu regulującego populację lisa w obwodach łowieckich na terenie Powiatu Pleszewskiego” .

Podłowczy AKŁ Nr 7 ,,Przylesie” Marian Tomczak

VN:F [1.9.3_1094]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.3_1094]
Rating: 0 (from 0 votes)