Walne Zgromadzenie Członków Koła

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Akademickiego Koła Łowieckiego nr 7 „Przylesie” w Poznaniu zawiadamia, iż w piątek 29 kwietnia 2011 r. o godz. 17.00-w Hotelu Pałacu Witaszyce mieszczącym się w Witaszycach przy al. Wolności 35 tel. 062 740 14 67 602 781 229 odbędzie się

Walne Zgromadzenie członków naszego koła

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza WZ
 4. Odczytanie porządku obrad WZ
 5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego WZ
 6. Wybór Komisji Uchwał
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok ubiegły

a) Łowczego

b) Skarbnika

c) Sekretarza

 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Koła za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu
 2. Przedstawienie projektu planu działalności, budżetu Koła na rok następny, jak również propozycji uchwał dotyczących zmiany wysokości opłat za niedopracowane czynności gospodarcze do kwoty 220PLN , ustalenia jednorazowej kwoty 50PLN na zagospodarowanie kwater .
 3. Dyskusja nad sprawozdaniami, planem działalności i budżetem na rok następny
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok ubiegły
 2. zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu
 3. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 4. udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu
 5. udzielenia absolutorium dla Vice Prezesa
 6. udzielenia absolutorium dla Łowczego
 7. udzielenia absolutorium dla Podłowczego
 8. udzielenia absolutorium dla Podłowczego
 9. udzielenia absolutorium dla Sekretarza Zarządu
 10. udzielenia absolutorium dla Skarbnika
 11. planu działalności i budżetu Koła na rok następny
 12. wysokości opłat wnoszonych na rzecz Koła
 1. Głosowanie i ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną
 2. Sprawy organizacyjne ( Dnia 10 maja od godz. 15.00 odbędzie się przystrzelanie broni na strzelnicy Lizawka w Antoninku)
 3. Wolne wnioski
 4. Zakończenie obrad i zamknięcie zgromadzenia

KOMUNIKAT

Łowczy przypomina o obowiązku zwrotu wydanych „ odstrzałów” .

Za Zarząd Sekretarz Koła

Wojciech Tarnowski

VN:F [1.9.3_1094]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.3_1094]
Rating: 0 (from 0 votes)