WALNE 2017-04-28

Tradycyjnie w kwietniu i na strzelnicy PZŁ w Antoninku spotkaliśmy się by podsumować dokonania minionego sezonu. Działo się sporo, ale do rzeczy:

Walne otworzył Prezes. Oficjalnie powitał przybyłych. Oficjalnie, gdyż nieoficjalnie ale serdecznie witał wszystkich, którzy zgodnie z komunikatem Sekretarza stawili się już od 14:00, by poddać surowej ocenie rusznikarza Wojciecha B. swój „złom”. Przegląd przeprowadzony został bardzo sprawnie i kolega Rusznikarz zmienił się w Sędziego Zawodów Strzeleckich i wespół z Prezesem wyłonili Mistrzów i największych Pudlarzy Koła. Po tych wyczerpujących czynnościach oddaliśmy się błogiemu spożywaniu ciepłej zupki z kiełbaską i suchą bułeczką. To były miłe chwile przed czekającymi nas burzliwymi obradami.

No i zaczęło się. Powitanie było ciepłe i serdeczne. Quorum wisiało na włosku, ale spóźnialscy dopisali i przyjęliśmy protokół z poprzedniego Walnego oraz porządek obrad bez entuzjazmu, ale jednomyślnie. Wobec tego Prezes zaproponował wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego, co tym razem zostało przyjęte z entuzjazmem, ale niejednomyślnie (wstrzymywali się kandydaci – Wojciech W. i Rafał R.). W dalszym ciągu zebranie przebiegało wg ustalonego scenariusza. Przemawiał Prezes. Na początku ze smutkiem wspomniał Kajetana i Mariana, naszych nieocenionych Podłowczych, którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów. Z opuszczonymi głowami w milczeniu oddaliśmy hołd ich pamięci. Następnie Prezes przypomniał jak ważny dla Koła był miniony sezon i początek tego roku. Czekało nas bowiem przedłużanie dzierżawy wszystkich obwodów co dzięki wytężonej pracy Zarządu i życzliwości władz terytorialnych zakończyło się pełnym sukcesem. Z kolei długo i żarliwie oceniał ubiegły sezon Łowczy. Podkreślił sukces w blisko 99-procentowym wykonaniu planu pozyskania zwierzyny, choć indyczył się z powodu jakichś czerwonych punktów. Mimo to pochwalił aktywnie polujących za rekordowo niskie szkody łowieckie i wymienił nazwiska kilku aktywnych członków za udział w wycenie tych szkód. Następnie bez spodziewanego żalu Skarbnik przybliżył dokonania Koła oraz krótko i treściwie zabrał głos Sekretarz, który przedstawił nam nowych członków życząc im DARZ BÓR. Są to koledzy: Roman Dolat, Marcin Przybylak i Jędrzej Stempniak.  Wszystko wyglądało fajnie, ale do głosu doszła Komisja Rewizyjna. Dostało się Zarządowi i choć próbowali się nieśmiało bronić krytyka była pryncypialna i … taka sama jak co roku! Następnie plan budżetu na obecny sezon, bez węża w kieszeni przedstawił Skarbnik. Przyjęliśmy ten plan z zadowoleniem, wobec czego dyskusja nad sprawozdaniami i planem była krótka. Jedynie kol. Jacek R. zaproponował by wstawić do planu zakup radiotelefonów przydatnych wielce w organizacji polowań zbiorowych. Teraz do pracy wzięła się Komisja Skrutacyjna – Paweł W. i Jędrzej W., sprawnie rozdali kartki do głosowań nad uchwałami oraz uzupełniającym wyborem dwóch Członków Zarządu. Wszystkie przedstawione przez Zarząd propozycje uchwał zostały przyjęte a nowymi Członkami Zarządu przy 100-procentowym poparciu zebranych zostali Paweł Kaczmarek i Piotr Majewski. GRATULACJE i DARZ BÓR. Także serdeczne gratulacje dla pt. Kolegów, dla których Zarząd wystąpił z wnioskami o przyznanie medali łowieckich (Cz. Kiełczyński, W. Tarnowski, K. Krawiec, W. Manka, Małgorzata Nowak, P. Majewski, R. Remi i W. Tomkowiak).

Po króciutkiej przerwie (kawa i siusiu) przystąpiliśmy do wyczekiwanego punktu Wolne głosy i wnioski. I znowu głos zabrał Prezes i po raz drugi dostało się „zaczerwienionym” łowcom byków, ale też i pochwały dla łowców medali za trofea (czaszki lisów, parostki kozłów i wieńce byków), co dobrze świadczy o gospodarce w naszym Kole. Pochwalił też Wice Prezesa Tomasza D. za organizację naszego balu myśliwskiego i ze smutkiem stwierdził, że PESEL nie pozwala mu już na udział w tej pięknej imprezie. Członek Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił pozostawiony na piśmie (z powodu usprawiedliwionej nieobecności) wniosek kol. Cz. Kiełczyńskiego o zakup sztandaru. Wniosek żarliwie uzasadniał kol. Jacek R., co zaowocowało pozytywnym wynikiem głosowania. Z kolei głos zabrał Janusz P., czym sprowokował dyskusję na temat zapisów w Księdze Polowań. Dyskusja była potrzebna, co posumował Łowczy. Przy okazji Łowczy wraz z Prezesem ogłosili uchwałę Zarządu o wyróżnieniu nagrodami w postaci bonów do sklepu Silvapolu dla kolegów: Piotra Żórawskiego, Piotra Grzelaka, Piotra Majewskiego, Pawła Kaczmarka, Zenona Grajczyńskiego i Michała Szymańskiego. Złośliwcy sugerowali, że to z okazji imienin, ale wszyscy przyjęli te nagrody z aplauzem, bo wiemy jak mocno zaangażowani są w pracę Koła wymienieni Koledzy.

Tuż przed zakończeniem Walnego, Prezes ogłosił wyniki Strzeleckich Mistrzostw Koła wręczając dyplomy i nagrody najlepszym strzelcom w konkurencji „Rogacz” – I. Łapiński, M. Przybylak i J. Kaczmarek oraz w konkurencji trap – J. Kaczmarek, I. Łapiński i K. Tomczak. I tak mimo późnej pory niechętnie rozeszliśmy się życząc sobie nawzajem:

DARZ BÓR !

Wasz sprawozdawca – J.R.

VN:F [1.9.3_1094]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.3_1094]
Rating: +2 (from 2 votes)
WALNE 2017-04-28, 10.0 out of 10 based on 2 ratings