70 – LECIE NASZEGO KOŁA

To już nie przelewki. Tylko kilku członków jest starszych od naszego Koła. Nazwiska założycieli i pierwszych członków powoli zacierają się w otchłaniach pamięci, ale my sukcesorzy ich idei
i dokonań z wdzięcznością wspominamy minione czasy. Doskonałą okazją do tego był jubileusz 70–lecia naszego Koła, godnie obchodzony 29 września 2018 r. na spotkaniu w Pałacu Myśliwskim w Woli Książęcej. Na tą wyjątkową uroczystość oprócz P.T. Członków Koła z małżonkami przybyło wielu znakomitych Gości z Łowczym Okręgowym z Poznania Zbigniewem Zielińskim na czele. Honorowym Gościem, powitanym pięknym bukietem i gorącymi brawami była Pani Grażyna Wesoły.

            Centralnym punktem Jubileuszu było poświęcenie i wręczenie naszym przedstawicielom, długo wyczekiwanego Sztandaru Koła. Ten piękny symbol przynależności do Braci Łowieckiej wręczył i przyjął uroczyste ślubowanie od zgromadzonych myśliwych Łowczy Okręgowy z Zarządu Okręgowego PZŁ w Poznaniu (fotorelacja Przemysława Remi). Gratulacje, okolicznościowe przemówienia i odczytane listy gratulacyjne uświetniły ten wzruszający moment.  Kolejnym punktem programu było wręczenie odznaczeń łowieckich. Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej otrzymał nasz Łowczy Wojciech Tarnowski a medale za zasługi w rozwoju łowiectwa kaliskiego i pilskiego odebrali: Małgorzata Nowak, Piotr Majewski i Rafał Remi. Gratulujemy !  

            Oprawę artystyczną zapewnił niezawodny zespół sygnalistów pod kierunkiem Podłowczego Pawła Kaczmarka z wyróżniającą się umiejętnościami i urodą Anią. Smakowicie przygotowana biesiada myśliwska, zakończona, a jakże pieczonym dzikiem uświetniła obchody naszego Jubileuszu.

            Z kronikarskiego obowiązku informujemy, że moderatorem całej uroczystości przygotowanej przez nasz Zarząd był Michał Szymański a rolę gospodarza godnie pełnił Prezes Tomasz Daszczyk, który na początku wygłosił okolicznościowe przemówienie i przypomniał historię naszego Koła, zamieszczoną poniżej.

Wasz sprawozdawca

Przemysław Remi

 

Akademickie Koło Łowieckie nr 7 „Przylesie” w Poznaniu

HISTORIA KOŁA

1948 – 2018

 • 1948 – REJESTRACJA STOWARZYSZENIA ŁOWIECKIEGO POD NAZWĄ „Akademickie Koło Łowieckie”. Sygnatariuszami są studenci Wydziału Rolniczo – Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego pod przewodnictwem profesora Edwarda Schechtel’a
 • 1949 – Powstaje statut Koła i pierwszy Zarząd. Prezesem wybrano Jerzego Cichockiego, Łowczym został Henryk Stróżczyński a Sekretarzem Jerzy Szreffel.
 • W latach 1948 – 1953 – dzierżawimy wiele obwodów w woj. poznańskim: m. in. Niechłód k. Leszna, Złotniki, Pawłowice, Powidz i Wylatkowo
 • 1953 – Zmiana nazwy. Nowa nazwa to „KOŁO ŁOWIECKIE nr 98 przy Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu”. Nastąpiło też przydzielenie nowych obwodów na skutek nowej ustawy „Prawo Łowieckie” i regulacji obwodów w całym kraju. Są to obwody: nr 123 „Zielonka” (7.404 ha), nr 430 „Siemianice” (5.291 ha) i nr 31 „Grylewo” (4.621 ha).
 • W 1959 – Koło traci lokal w Collegium Cieszkowskich i przekazuje w formie daru zgromadzony majątek ruchomy na rzecz nowo powstałego Wielkopolskiego Domu Łowieckiego. Są to m. in. obrazy o tematyce łowieckiej, trofea myśliwskie, książki i meble.
 • W 1965 roku – Koło przekazuje obwód „Zielonka” na rzecz nowo powstałej Katedry Łowiectwa na Wydziale Leśnym WSR w Poznaniu. Zmniejszeniu ulega obwód „Grylewo” (o ok. 900 ha) na skutek tzw. regulacji granic.
 • 1966 – Kol. Adam Ziemiański (wieloletni Skarbnik Koła) uzyskuje dla Koła obwód „Trębaczów” w pow. kępińskim a następnie dokonuje zamiany tego obwodu na obwód „Wielisławice” sąsiadujący z „Siemianicami”.
 • W 1971 – na skutek zmiany nazwy uczelni Koło przyjmuje nazwę „KOŁO ŁOWIECKIE
  nr 98 przy Akademii Rolniczej w Poznaniu”. Prezesem Koła jest prof. Marian Hoffmann (1962 – 1974), a Łowczym docent dr inż. Zdzisław Oko
 • 1974 – Prezesem Koła, na najbliższe 31 lat (!) zostaje wybrany Bogusław Fruziński (1974 – 2005), Łowczym Zdzisław Klejnotowski (1974 – 1979) a Sekretarzem Lesław Łabudzki (1974 – 1979)
 • 1979 – Koło zostaje zmuszone do oddania obwodów „Wielisławice” i „Siemianice”
  na rzecz Leśnego Zakładu Doświadczalnego AR w Poznaniu. Jako rekompensatę uzyskujemy mocno zdewastowane obwody nr 6 „Cielcza” (5.440 ha) i nr 4 „Gizałki” (5.220 ha). Łowczym zostaje docent dr habilitowany Zygmunt Czarnecki, Sekretarzem dr inż. Jacek Remi.
 • 1982 – Do krainy wiecznych łowów odchodzi Łowczy Zygmunt Czarnecki. Nowym Łowczym zostaje prof. Wojciech Wesoły.
 • 1987 – Na Walnym Zebraniu Członków Koła z inicjatywy i na wniosek kol. Zdzisława Klejnotowskiego zmieniamy nazwę na „AKADEMICKIE KOŁO ŁOWIECKIE nr 7 PRZYLESIE w POZNANIU”
 • 1990 – Powstaje kwatera myśliwska w obwodach Cielcza („Ignacówka”) i Grylewie („Szeryfówka”). Moderatorami budowy są kol. prof. Ignacy Korczyński i Krzysztof Połczyński.
 • 1991 – Rusza budowa kwatery w Gizałkach – powstaje dzięki hojności i zaangażowaniu rodziny Tomczaków – Zenona, Krzysztofa i Mariana. Jej modernizacja trwa do dziś
  a inicjatorem i wykonawcą wszelkich zmian był ś.p. Podłowczy mgr Marian Tomczak, któremu wydatnie pomagali i kontynuują Jego dzieło koledzy Piotr Majewski i Paweł Kaczmarek
 • W 1998 – Z okazji 50-lecia Koła zostajemy uhonorowani Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.
 • 2000 – Powstaje Zespół Sygnalistów Myśliwskich pod kierunkiem Marcina Krawca. Kierownikiem Artystycznym jest Paweł Kaczmarek a jednymi z najlepszych juniorów
  w Polsce są Ania i jej brat Jakub Kaczmarek.. W ciągu kilku najbliższych lat wyrastają na jeden z najlepszych zespołów w Polsce zdobywając szereg nagród i wyróżnień
  w rozlicznych konkursach.
 • 2004 – 25 czerwca –  Do Krainy Wiecznych Łowów odchodzi wybitnie zasłużony dla Koła – dr inż. Zdzisław Klejnotowski
 • 2005 – 18 lipca – Do Krainy Wiecznych Łowów odchodzi Prezes Koła, Przewodniczący Okręgowej Rady Łowieckiej w Poznaniu, Członek Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej – prof. dr hab. inż. Bogusław Fruziński
 • 2005 – Prezesem zostaje prof. dr habilitowany. inż. Wojciech Wesoły, Łowczym – dr inż. Jacek Remi.
 • 2008 – Najwyższe odznaczenie łowieckie „Złom” otrzymuje Kazimierz Mochnik, „wieczny” Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła, zasłużony działacz Okręgowej Rady Łowieckiej w Poznaniu.
 • 2010 – Na III Okręgowym Zjeździe Delegatów PZŁ w Poznaniu członkiem Rady Okręgowej zostaje wybrany nasz Prezes – prof. dr habiloitowany inż. Wojciech Wesoły. W komisjach pracują Marek Wlazełko i Kazimierz Mochnik.
 • 2010 – Członkiem Rady Okręgowej PZŁ w Kaliszu zostaje kolega mgr Marek Michocki – Prezes Sądu Okręgowego PZŁ w Kaliszu. Do trzech komisji przy Radzie Okręgowej PZŁ zostaje powołany kol. Paweł Kaczmarek.          
 • W 2012 roku następuje zmiana na stanowisku Łowczego – funkcję zaczyna pełnić z powodzeniem mgr Wojciech Tarnowski
 • 2012 – Najwyższe odznaczenie łowieckie „Złom” dostaje dr inż. Czesław Kiełczyński, autor wielu prac naukowych i artykułów na tematy łowieckie.
 • 2013 – Styczeń – pogrzeb Damiana Naglika (zmarł 30.12.2012) – przez 30 lat (!) pełnił funkcję Skarbnika Koła. W lutym tego roku – żegnamy Mieczysława Zegarowskiego.
 • Na Walnym Zebraniu Koła w kwietniu 2013 roku wybieramy nowy Zarząd. Poszczególne funkcje pełnią: Prezes Wojciech Wesoły, Wice Prezes Hubert Szramka, Łowczy Wojciech Tarnowski, Podłowczy Marian Tomczak, Podłowczy Kajetan Jędraszak, Sekretarz Jacek Remi, Skarbnik Radosław Wiza
 • 2013 – 03 sierpnia – Cielcza. Jubileuszowe a zarazem doroczne ognisko i uroczyste otwarcie wiaty myśliwskiej zbudowanej pod kierunkiem Gospodarza Łowiska Marcina Krawca i Gospodarza Kwatery Zenona Grajczyńskiego przy wydatnej pracy Piotrów – Żórawskiego i Grzelaka. Uroczystego przepiłowania wstęgi dokonują Prezes Koła Wojciech Wesoły i Łowczy Wojciech Tarnowski w towarzystwie głównych budowniczych Piotra Żórawskiego i Piotra Grzelaka.
 • 24 kwietnia 2015 roku kolejne Walne Zebranie i wybieramy nowy Zarząd. Prezesem pozostaje Wojciech Wesoły a na funkcję Wice Prezesa wybieramy kol. Tomasza Daszczyka – Leśniczego z Nadleśnictwa Jarocin. Podłowczymi pozostają Marian Tomczak i Kajetan Jędraszak a Skarbnikiem Radosław Wiza. Na stanowisko Sekretarza wybieramy kol. Rafała Remiego.
 • Kolejne lata to pasmo bolesnych strat osobowych naszego Koła. W 2015 roku do Krainy Wiecznych Łowów odchodzi Bogdan Grzelak, 30 maja 2016 – Kajo, Kajetan Jędraszak, 17 grudnia, na polowaniu wigilijnym kolejny Podłowczy, niezapomniany ś.p. Marian Tomczak, 03 maja 2017 nasz ekspert od urządzeń elektrycznych – Zbyszek Goliński, 13 października 2017 – senior Włodzimierz Manka a 07 grudnia 2017 dotkliwy cios – przedwcześnie żegnamy wieloletniego Prezesa Koła profesora doktora habilitowanego Wojciecha Wesołego – członka Okręgowej Rady Łowieckiej, wieloletniego nauczyciela akademickiego, wybitnego specjalistę z Hodowli Lasu.

 W 2018 roku żegnamy Zygmunta Czarnasiaka i zasłużonego dla obwodu Gizałki
i kaliskiego łowiectwa Zenona Tomczaka.

Cześć ich pamięci !

 • W bieżącym 2018 roku na Walnym Zebraniu, Prezesem Koła wybieramy dotychczasowego Wice Prezesa Tomasza Daszczyka a zaszczytne funkcje Podłowczych przyjmują koledzy Piotr Majewski i Paweł Kaczmarek.

Przyjmujemy też nowych członków. Obecnie nasze Koło liczy 80 członków. Mamy kilku stażystów. Aktywnie uczestniczymy w różnych, ważnych organach Polskiego Związku Łowieckiego, publikujemy prace naukowe i artykuły w zeszytach naukowych i czasopismach łowieckich. Nasi członkowie są wykładowcami a także promotorami prac dyplomowych na studiach leśnych. Kultywujemy tradycje łowieckie i jesteśmy dumni z naszych sygnalistów myśliwskich.

Dziękując za uwagę, życzę wszystkim zebranym

DARZ BÓR !!!

                                                                                          Prezes Koła Tomasz Daszczyk

Nie możemy wyświetlić tej galerii.
VN:F [1.9.3_1094]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.3_1094]
Rating: +1 (from 5 votes)
70 – LECIE NASZEGO KOŁA, 10.0 out of 10 based on 2 ratings